PROCESSOS DE DESENVOLUPAMENT I SUPERVISIÓ D’EQUIPS

Acompanyem

Acompanyem les organitzacions i als seus líders en el procés de creació i desenvolupament d’equips per dur a terme processos de canvi i de gestió de les resistències davant el canvi en els grups.

Facilitem

Facilitem eines i tècniques de gestió de canvi, de mediació i resolució de conflictes que permetin la cohesió d’equips orientats als objectius estratègics de l’organització.

Entrenem

Entrenem la capacitat de facilitar la resolució de conflictes present en tot procés de canvi, comunicació i confiança entre les persones.

Supervisem

Supervisem i fem seguiment d’Equips i Grups. La supervisió ofereix un espai de reflexió i presa de consciència entorn de la pràctica professional diària, les relacions i dinàmiques en el si de l’equip i els possibles frens en el desenvolupament del projecte professional.

Desenvolupament Organitzacional

Des de la nostra experiència i de forma conjunta amb el client, oferim serveis de consultoria per acompanyar al client en el desenvolupament d’estratègies empresarials i organitzatives, que siguin realistes i sostenibles en l’Organització.
Les intervencions contemplen des d’una visió sistèmica, les relacions que s’estableixen entre els diversos elements del sistema i les persones que l’integren.

Intervenim en els processos de canvi, actualització, innovació i millora, d’anàlisi i reorientació en la cultura organitzativa, processos de successió, de fusió d’empreses, de creixement i sostenibilitat.

Els equips de treball adquireixen dinàmiques de funcionament que marquen implícita i / o explícita unes normes i missatges que influeixen en les relacions i en l’eficàcia de la feina. La gestió del poder, la presència o absència de reconeixement, els rols que cada membre de l’equip porta a terme, … són aspectes que influeixen en el desenvolupament de la tasca professional.