CONSULTORIA

L’equip professional d’Euphonia

compta amb experiència en diferents països i àrees diverses, en el món de l’empresa i les organitzacions, al sector privat i a les organitzacions públiques, i ofereix ajuda externa als equips directius que han decidit dur a terme processos de transformació organitzatius.

L’actualizació, innovació i el canvi

són consubstancials a les organitzacions i a les persones emprenedores per mantenir-se competitives en el món globalitzat, una adequada gestió del canvi en les persones i els processos és la clau de l’èxit de la implementació dels projectes en l’organització.

La nostra experiència

ens diu que l’atenció a la gestió del canvi és un factor fonamental a tenir en compte amb caràcter previ a la implementació de qualsevol projecte, des de la implementació tecnològica d’un ERP, la creació d’un nou projecte, fins a l’externalització de serveis o processos de producció perquè puguin ser eficients i sostenibles.

Necessitats diferenciades

Les Organitzacions tenen necessitats diferenciades i el model de gestió i el pla de millores depèn de les seves pròpies necessitats, no hi ha solucions úniques, les persones són fonamentals en les organitzacions i l’atenció a elles en la implantació de nous models i plans és factor determinant del èxit.
Cal ser realistes i pràctics perquè les solucions siguin sostenibles i sobretot adequades en el temps. El temps és un factor definitiu en la presa de decisions en les companyies.