COACHING PER A EMPRESARIS (OWNER COACHING)

Entre l’empresari i la seva empresa hi ha tot tipus d’estrets vincles. Molts d’ells són de tipus emocional i influeixen de manera decisiva en els processos de desenvolupament i de canvi.

Així mateix, els processos dins de l’empresa influeixen de manera significativa en la vida privada de l’empresari. Per aquestes raons moltes crisis, i al voltant del 50% de fallides de les empreses familiars, es deu a tot tipus d’interaccions personals i familiars, i no als fets més tècnics.

Així vessants principals del coaching empresarial són :

  • Equilibri entre vida professional i personal
  • Reconeixement i prevenció de l’estrès i els processos de burn out.
  • Coneixement de la pròpia estructura de personalitat i la seva repercussió en l’empresa.
  • La imatge de l’empresari i de l’empresa
  • Responsabilitat i atenció cap a la família i les tasques no relacionades amb l’empresa
  • La crisi de l’empresari = la crisi de l’empresa i viceversa
  • Estructura de responsabilitat i poder dins d’una empresa familiar