COACHING PER A L’INICI D’UNA ACTIVITAT EMPRESARIAL (ENTREPRENEUR COACHING)

Es tracta d’un coaching especialitzat per a emprenedors. Dirigit a persones amb desig d’impulsar la seva primera o una nova activitat empresarial. En aquest procés és important l’anàlisi exhaustiva del projecte i de la personalitat de l’empresari. Per a moltes persones no és suficient que hi hagi possibilitats de guanys a nivell econòmic, sinó que també hi ha desig de fer alguna cosa amb sentit per a un mateix o la societat. El projecte i el servei ha de ser coherent amb els valors i creences de la persona.

Exemples d’intervenció poden ser:

  • Claredat i definició del projecte juntament amb els objectius, valors i expectatives personals
  • Autoconeixement de si mateix, els propis límits i possibilitats
  • Direcció estratègica i pla de negoci del projecte i del propi emprenedor.