PROCESSOS PARTICIPATIUS EN ORGANITZACIONS i SISTEMES

En aquelles Empreses, Organitzacions o sistemes complexos que busquen solucions participatives analitzem, juntament amb el client, de l’àmbit privat o públic, la complexitat de l’organització i sistemes i facilitem processos per intervenir en diferents nivells i àmbits.

Creem les condicions i les estructures necessàries perquè es donin processos participatius eficaços i eficients enfocats en la tasca utilitzant diferents tècniques apreciatives i mètodes pràctics d’intervenció.

Facilitem el desenvolupament d’habilitats per dur a terme el lideratge en reunions de grups grans de persones, en organitzacions i / o sistemes complexos o amb moltes parts diferenciades.