ÀMBITS D’INTERVENCIÓ

MEDIACIÓ EMPRESARIAL

  • Acompanyament en la gestió de conflictes en l’àmbit de l’empresa i / o de les organitzacions. Dificultats en el marc dels equips, departaments, entre empreses, socis, …Dirigit a tot tipus d’empreses: familiars, petites i mitjanes empreses, multinacionals, …

MEDIACIÓ FAMILIAR

  • Conflictes de parella (separacions i divorcis, dificultats en la comunicació, distància emocional), conflictes entre germans, conflictes pares i fills, conflictes d’herència ,, … i totes aquelles dificultats que es donen en el marc familiar.

MEDIACIÓ CIVIL

  • Conflictes en l’àmbit del consum, entre veïns, entre entitats, a l’espai públic, conflictes d’usos, en el marc de les comunitats de propietaris, …

CONSULTORIA I ASSESSORAMENT PERSONAL

  • acompanyament en la presa de decisions
  • gestió de conflictes intrapersonals i interpersonals
  • acompanyament en situacions de crisi

ASSESSORAMENT FAMILIAR

  • dificultats en el marc de la parella
  • L’encaix de la família i l’adolescència
  • dificultats en el marc de la família extensa